Search
Get the Flash Player to see this rotator.
Lajmet
Rritja e transparencës së industrive nxjerrëse
Nisme EITI, ka për qëllim të rrisi transparencën e industrive nxjerrëse në Shqipëri ne termat e transparences se kontrateve te nenshkruara, publikimin dhe transparencen e te ardhurave më shumë
Aktivitete
Trajnim Edukimin mjedisor per nje zhvillim te qendrueshem,
Qendra EDEN do te perfaqesohet ne kete trajnim prej dates 13-20 prill 2014 më shumë
Ditët Mjedisore
2 Shkurt
Dita ndërkombëtare e ligatinave
5 Mars
Dita botërore e efiçencës së energjisë
15 Mars
Dita ndërkombëtare e konsumatorit
22 Mars
Dita ndërkombëtare e mbrojtjes së ujit
23 Mars
Dita botërore e meteorologjisë
24 Mars
Dita europiane e parqeve
7 Prill
Dita botërore e shëndetit
05 Prill
Dita e zogjve
22 Prill
Dita e tokës
24 Prill
Dita ndërkombëtare për mbrojtjen e kafshëve laboratorike
3 Maj
Dita ndërkombëtare e zogjëve migrues
15 Maj
Dita ndërkombëtare e ndryshimeve klimatike
22 Maj
Dita ndërkombëtare e biodiversitetit
28 Maj
Dita e vajtjes në punë me biçikletë
31 Maj
Dita botërore kundër duhanit
5 Qershor
Dita botërore e mjedisit
8 Qershor
Dita botërore e oqeaneve
17 Qershor
Dita botërore e luftës kundër shkretëtirizimit dhe thatësirës
21 Qershor
Dita e liqenit të Ohrit
11 Korrik
Dita botërore e popullsisë
18 Gusht
Dita ndërkombëtare e gjeologjisë
26 Gusht
Dita Botërore e maleve të pastra
2 Shtator
Dita botërore e trashëgimisë
16 Shtator
Dita ndërkombëtare e mbrojtjes së shtresës së ozonit
21 Shtator
Dita e emetimeve zero
21 Shtator
Dita ndërkombëtare e paqes
22 Shtator
Dita e lëvizjes pa makina
27 Shtator
Dita botërore e turizmit
4 Tetor
Dita botërore për mbrojtjen e kafshëve
5 Tetor
Dita botërore e habitateve
15 Tetor
Dita ndërkombëtare e ecjes në natyrë
16 Tetor
Dita botërore e ushqimit
17 Tetor
Dita ndërkombëtare për zhdukjen e varfërisë
8 Nëntor
Dita ndërkombëtare e zonave urbane
24 Nëntor
Dita ndërkombëtare e mbjelljes së pemeve
11 Dhjetor
Dita ndërkombëtare e maleve
Sondazh
A mendoni se duhet prishur Kanioni i Brarit (Monument Natyre) për ndërtimin e rrugës së Arbrit?
Jo, duhet të gjenden zgjidhje të reja për kalimin e asaj pjese të rrugës
Po, mund të prishet
Nuk kam informacion
Built by Gorani.net