• dita e tokes1r
  • Untitled 1 
  • UNE DO TE VOTOJ

    …dhe të votosh GJELBËR në zgjedhjet lokale 2015 është thelbësore për CILËSINË E JETËS SIME!

    Me Shume...

Dita e Drinit - 5 Maj 2016!

image dd961d7ed0869ed49111b7ca59c578ff8ed3504c6f398e9230f104cebfe8b0d8 V 2Sot më 5 Maj 2016, në Ditën e Drinit, Qendra EDEN zhvilloi një sërë aktivitetesh ndërgjegjësuese me nxënës të shkollës “Reshit Hyseni”, në zonën e Beltoit, Shkodër, aty ku kalon dhe rrjedha e lumit Drin.
Ky aktivitet iu dedikua rritjes së ndërgjegjësimit të komunitetit në lidhje me pasurinë natyrore dhe trashëgiminë e basenit të lumit Drin si dhe me qëllim mbrojtjen dhe ruajtjen e ekosistemeve të ujrave  të ëmbla të basenit të lumit Drin.

Pjesëmarrës në këtë aktivitet ishin nxënësit, stafi i shkollës si dhe prindër. Nxënësit me anë të posterave shumë ngjyrësh të përgatitur  dhe vjershave mjedisore për lumenjtë, përcollën mesazhe ndërgjegjësuese në mbrojtje të lumit Drin. Ata i'u drejtuan komunitetit që jeton rreth zonës së basenit që të mbrojnë pasuritë dhe vlerat e këtij lumi më të madh dhe më të rëndësishëm për vendin tonë. Gjithashtu shumë lojra interaktive u zhvilluan
                                          në kuadër të kësaj dite nga stafi i qendrës EDEN.

Ky aktivitet është një iniciativë e përbashkët e projektit Vepro për Drinin (Act4Drin)  financuar nga Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), Global Environment Facility (GEF), DRIN Corda dhe nën koordinimin e Zyrës së Informacionit për Mesdheun për Mjedisin, Kulturën dhe Zhvillimin e
Qëndrueshëm (MIO-ESCDE) dhe Global Water Partnership Fund (GWP-Med).

Fotografitë e aktivitetit mund ti shikoni në faqen facebook të qendrës EDEN!

 

Festimi i Ditës Ndërkombëtare të Tokës – 22 prill 2016!

20160422 105518
Sot më 22 prill 2016, në Ditën Ndërkombëtare të Tokës, Qendra EDEN zhvilloi një sërë aktivitetesh edukative ndërgjegjësuese për mjedisin me nxënës të 2 shkollave 9-vjeçare në Tiranë “Sabahudin Gabrani” dhe “Dora d’Distria” si dhe në Qendrën e Edukimit Mjedisor “EDEN” pranë Kopshtin Zoologjik.
Në të dy shkollat u mbollën fidanë bimësh të ndryshme nga vetë nxënësit ku përveç mësimit në teknikat e mbjelljes së bimëve dhe përkujdesit të tyre mësuan dhe informacione mbi anët pozitive që këto bimë ofrojnë ndaj ambjentit dhe njerëzve. Bimët që u mbollën në këtë aktivitet ishin: dafina, rosmarina, oleandër, jaseminë, si dhe lule dekorative.
Gjithashtu lojra interaktive edukuese u zhvilluan në Qendrën e Edukimit mjedisor në Kopshtin Zoologjik, për zhvillimin e kulturës dhe dashurisë ndaj mjedisit prej fëmijëve të shkollës “Sabahudin Gabrani”. Fëmijëve ju zhvilluan lojra për zhvillimin e mendimit kritik për çështjet mjedisore si dhe një shpjegim historik mbi ditën e tokës dhe shpizës ekologjike “EDEN”.Gjithashtu fëmijët vizituan edhe kafshët e kopshtit duke marr dhe informacion të pëgjithshëm mbi to dhe kopshtin zoologjik në vetvete.


Tema e këtij viti ishte “Pemë për Tokën”®. Qëllimi i kësaj teme është të përcjelli një ndikim të rëndësishëm dhe të matshëm në Tokë i cili do të shërbejë për një planet të pastër, të shëndetshëm dhe më të qëndrueshëm për të gjithë. 22 prilli është një ditë e veçantë e dedikuar për të gjithë ata që u intereson të kujdesen për Tokën. Kjo ditë synon të rrisë ndërgjegjësimin e mundësive për të përmirësuar çështjen e ndryshimeve klimatike dhe shfrytëzimin e burimeve në mbrojtje të mjedisit.

Gjithashtu po sot, më 22 prill do të nënshkruhet marrëveshja mbi mbrojtjen e klimës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kina dhe 120 shtete të tjera të cilat ishin pjesë në konferencën e Parisit për ndryshimet klimatike në 2015.


Qendra EDEN falenderon stafin dhe nxënësit e shkollave që ishin pjesë e festimit të kësaj dite të rëndësishme për tokën!
Fotografite e aktivitetit mund ti shikoni ne faqen facebook te qendres EDEN

Ky event u mbështet nga projekti “Perspektivë drejt integrimit në BE - angazhim i qytetarisë aktive dhe shoqërisë civile në politikat mjedisore”,Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) - programi ACHIEVE, financuar nga Bashkimi Evropian.

Ceremonia e Nënshkrimit të Marrëveshje së Parisit

Në datën 22 prill 2016, në ditën e festimit të Tokës,  në selinë e OKB-së do të mblidhen më shumë se 150 shtete për të ndërrmarrë hapin e parë të përbashkët për  zbatimin e Marrëveshjes së Parisit, që është miratua më 12 dhjetor 2015. Ky është një nga momentet më historike të tipit të tij për OKB-në, duke treguar rëndësinë dhe angazhimin politik për të zbatuar qëllimet në lidhje me ndryshimet klimatike. Në këtë datë Marrëveshja do të jetë e hapur për nënshkrim në Nju Jork, SHBA, deri më 17 prill 2017. Vendet do të duhet ta miratojnë marrëveshjen në sistemet e tyre ligjore, me anë të ratifikimit, pranimit, miratimit ose aderimit. Marrëveshja do të hyjë në fuqi, kur të paktën 55 vende ta nënshkruajnë atë, të cilat së bashku përfaqësojnë të paktën 55% të çlirimeve globale. Sipas Rjetit për Veprim Klimatik të Evropës (CAN), BE-ja rrezikon të mbetet prapa vendeve të tjera, kur është fjala për kryerjen e të dyja hapave kryesor, ratifikimit dhe zbatimit. Ratifikimi nga BE-ja mund të marrë një kohë shumë të gjatë për shkak të grindjeve të brendshme mes shteteve anëtare. Në mënyrë të ngjashme, deri më tani BE-ja ka treguar pak dëshirë për të forcuar situatën aktuale dhe objektivat për energjinë për vitin 2030 dhe 2050, dhe përshtatjen e tyre për qëllimet e miratuara në Paris. Ky është një nga momentet më historike të tipit të tij.
Vendet e Evropës Juglindore që kanë qenë pjesë në takimin e Parisit zhvilluar në dhjetor, kanë rënë dakort për Marrëveshjen e nënshkruar në Paris dhe të jenë të angazhuar për të zvogëluar çlirimet e tyre të karbonit.

Shqipëria, si partnere me kontribut konkret në përpjekjet e përbashkëta, paraqiti angazhimet e saj kombëtare që në tetor 2015 dhe është tërësisht e angazhuar të zbatojë me rigorozitet angazhimet e marra per të pakësuar emetimin e dioksidit të karbonit (CO2) me 11.5 % deri në vitin 2030. Marreveshja e Parisit do të shërbejë për të trajtuar edhe çështje të tjera të mëdha si siguria e ushqimit, shëndeti publik, lufta kundër kundër varfërisë, dhe të drejtat themelore, duke kontribuar kështu në mënyrë të drejpërdrejtë për paqen dhe sigurinë në botë.

Modeli i energjisë 2050, i zhvilluar për Evropën Juglindore është një nga mjetet më të volithsme për ti ardhur në ndihmë vendeve të rajonit për të zhvilluar plane dhe strategji të cilat përkojnë me angazhimet e marra në takimin e Parisit për të zvogëluar gazet me efekt serë. Një thirrje e rëndësishme vjen në lidhje me një përdorim sa më të qëndrueshëm të burimeve të rinovueshme, kryesisht të burimeve ujore,  investime sa më të qëndrueshem dhe që marrin në vlerësimin mbrojtjen e mjedisit. 

Llogaritësi 2050 : https://see2050energymodel.net/
Mund të lexoni më shumë për marreveshjen
këtu

Dita Ndërkombëtare e Tokës - 22 Prill

ftesa 22 prill

 
Tema e vitit të Ditës së Tokës është Pemë për Tokën®. Qëllimi i kësaj teme është të përcjelli një ndikim të rëndësishëm dhe të matshëm në Tokë i cili do të shërbejë për një planet të pastër, të shëndetshëm dhe më të qëndrueshëm për të gjithë. 

Ashtu si çdo vit, EDEN do të festojë këtë event e cila është lëvizja më e madhe e mjedisit në botë dhe do të promovohet në rrjetin mjedisor më të madh në botë siç është Earth Day Network.
Ky është një aktivitet që do të organizohet në Tiranë, datë 22 prill 2016, ora 11:00, me realizimin e mbjelljes së fidanëve të bimëve të ndryshme në ambjentet e shkollës "Sabahudin Gabrani", "Dora d'Distria" dhe zhvillimin e lojrave interaktive në Qendrën e Edukimit Mjedisor pranë Kopshtit Zoologjik. Tematika që fokusohemi këtë vit lidhet me ndryshimet klimatike. 
Ky aktivitet mbështetet nga Bashkimi Europian, në kuadër të projektit “Perspektivë drejt integrimit në BE -angazhim i qytetarisë aktive dhe shoqërisë civile në politikat mjedisore” ,programi ACHIEVE!
                                                                                    

Partnere dhe Donatore