• N0aJn1476174656
  • dita e tokes1r
  • Untitled 1 
  • UNE DO TE VOTOJ

    …dhe të votosh GJELBËR në zgjedhjet lokale 2015 është thelbësore për CILËSINË E JETËS SIME!

    Me Shume...

Një thirrje për vullnetarë

Informojmë të gjithë studentë, të rinjë të punësuar, profesionistë, dashamirës të mjedisit e më gjërë, kudo ndodhen, të cilët janë të interesuar të japinpeterborough family resource center volunteer kontributin e tyre vullnetar, ti bashkohen aktiviteteve dhe punës tonë. Qendra EDEN ka një eksperiencë të gjatë pune të frytshme dhe sukseshme me vullnetarët.

Të gjithë të interesuarit motivohen të ndjekin linkun dhe të plotësojnë të dhënat e tyre në formularin elektronik.  Pas shqyrtimit paraprak të profileve tuaja, të përzgjedhurit ne do t’i kontaktojmë përmes e-mailit apo telefonit, duke vazhduar më tej komunikimin me ju.   


Ju mirëpresim!

Targetimi i problematikave të komunitetit ne zonën ku Bankers vepron

Në vijmësi të projektit “Të jetosh afër naftës nuk do të thotë të jetosh në ferr“, zbatuar nga Qendra Mjedisore EDEN dhe mbështetur nga GLOBALtakim me bankers GREENGRUNTS FUNDS, ditën e premte, datë 23 shtator 2016 u zhvillua takimi i rradhës midis Qendrës Mjedisore EDEN, Bankers Petroleum Albania Ltd dhe Bashkisë së Roskovecit. Ky takim u mbajt pranë Qendrës së Informimit për Komuntitetin në Marinëz dhe kishte si fokus të tij kryesor që çështjet dhe shqetësimet e komunitetit të prekur në zonën e Patos Marinzës të ngritura gjatë 4 takimeve që Qendra EDEN ka zhvilluar me komunitetin e Marinzës dhe Kozarës, ti adresoheshin të gjitha kompanisë Bankers Petroleum Albania Ltd. Përfaqësuesit e Bankers  (të pranishëm në takim ishin: Drejtori i Shërbimeve të Koorporatës; Manaxheri i Departamentit të Marrëdhënieve me Komunitetin dhe Koordinatorja e përfshirjes së Grupeve të Interesit) e cilësuan takimin si pozitiv dhe vlerësuan se situata në zonë është më e qetë që pas fontanës në pusin 5761 (1 prill 2015), një rast i tillë nuk do të përsërtitet më tej dhe kompania është në çdo kohë duke i përmirësuar teknikat e punës. Ata theksuan se dëmshpërblimet për komunitetin janë bërë ashtu sikurse u vlerësua nga një palë e tretë e zgjedhur, Instituti Gjeologjik Shqiptar, që konstatoj zonat A dhe B si zona të rrezikut të dëmtuara. Për shqetësimet që lidhen me cilësinë e ajrit Bankers cilësoj se vetë ata masin dhe monitorojnë parametrat e ajrit në mënyrë të vazhdueshme në zonë dhe raportojnë tek institucionet përgjegjëse më tej. Megjithëse ky monitorim bëhet dhe është brenda normave të lejuara (bazuar mbi konstatimet e Bankers) situata për banorët dhe për çdo këmbësor që rastësisht kalon në atë zonë mbetet shumë shqetësuese. Për sa i përket cilësisë së ujit të pijshëm situata është akoma më komplekse në një zonë ku uji mungon prej disa muajsh dhe atëhere kur vjen është tejet i ndotur (bazuar mbi analizat fiziko-kimike që janë kryer nga Instituti i Shëndetit Publik, me specialist të Drejtorisë së Shëndetit Publik në Fier, në korrik 2016 në 5 vende të zonës, nën kërkesë të Qendrës Mjedisore EDEN ).

Si pjesë kyçe e projektit është edhe monitorimi i transparencës për detyrimin që ka Bankers për të bërë publikë çdo investim që kryen në zonë, si pasojë e marrëveshjes që kompania ka me EBRD dhe IFC. Edhe pse këto të fundit kanë mandate të qarta për zhvillimin në zonë situata që ndeshet në Patos Marinzë është larg rrugës që shkon drejt një zhvillimi të qëndrueshëm. Gjatë takimit përfaqësues të Bankers u shprehën se “Transparenca është detyrimi ynë ligjor”, por monitorimi dhe vlerësimi i transparencës nga një palë e tretë e rastësishme apo jo, bëhet i vështirë në momentin kur gjen shumë pak të pasqyruar nga kompania, megjithë detyrimin për “Publish What You Pay”.

Tema të tjera që lidhen me punësimin e banorëve të zonës së Patos Marinzës dhe mos përsëritja e së një njëjtës situate në fshatin Kozarë etj, ishin gjithashtu pjesë e takimit dhe çdo gjë tjetër e konstatuar, shfaqur, vlerësuar e cilësuar si problematikë nga banorët e komunitetit të prekur do të jenë pjesë e punës së Qendrës Mjedisore EDEN në vazhdimësi, përmes nje video evidence që do të publikohet sëshpejti dhe një përmbledhje faktike që do tu niset institucioneve përgjegjëse.

PUZZLE ENERGJIE

Dëshirojmë të ndërtojmë një “puzzle”, të situatës aktuale energjitike në vendin tonë, duke bashkuar shumë ide dhe këndvështrime të marra nëpërmjet 14469455 10154120230762561 1017591872023284143 nfotografisë/vizatimit/pikturës etj. Kapni realitetin dhe na sillni pamjen që ju intrigon, që përfaqëson më shumë pikëpamjen tuaj mbi energjinë. PUZZLE-in do ta ndërtojmë së bashku dhe mbi figurën e formuar do të diskutojmë gjatë shfaqjes së ekspozitës përgjatë një aktiviteti “Green Drinks”. Fotografitë mund të na i dërgoni nëpërmjet postës elektronike në: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Punimet e tjera dorazi, ose me postë në adresën: Rr. Bogdani. Pall.7 katësh, K.4, Ap.33. Tiranë, Shqipëri. Shoqëroni punët me informacionin:

* Titulli i pamjes së përzgjedhur dhe një përshkrim të shkurtër 1-2 fjali

* Data dhe vendi që përfaqëson

* Emër, Mbimër, e-mail dhe telefon

Mirëpresim pjesët tuaja të “Puzzle”, jo më vonë se data 16 Tetor 2016.

Shqipëria është një nga vendet nënshkruese të Marrëveshjes së Parisit, së 22 prillit 2016 dhe si vijim duhet që të përmbushi detyrimet klimatike dhe energjitike. Kjo marrëveshje nuk sjell vetëm detyrime politike, por nxit një përqasje më pozitive dhe ndryshime të qytetarëve në jetën e përditshme duke ndikuar drejtëpërdrejtë në zvogëlimin e çlirimeve të gazeve serrë dhe për një sistem energjie më të qëndrueshëm, më efiçent dhe me kosto ekonomike më të ulët. Me anë të kësaj eskpozite ne duam që ju të jeni pjesë e këtij procesi!

Pjese e grupit te punes per standartet e HEC-ve!

Organizatat mjedisore shprehin interes për të kontribuar në grupin e punës së ngritur për vlerësimin e standardeve mjedisore për kontratat e HEC-eve në Valbonë; deri tani vetëm Ministria e Mjedisit i mbështet.

Qendra Mjedisore EDEN

28 qershor 2016, Gazeta Shqip. Organizatat mjedisore nxiten dhe motivohen nga deklarata e Ministrit Gjiknuri. Ai prezanton grupin e punës i cili është ngritur me urdhër të Kryeministrit të vendit për të vlerësuar ndër të tjera edhe standarded mjedisore për kontratat e HEC-eve në Valbonë.  

7 korrik 2016. Organizatat mjedisore nën grupimin “Të mbrojmë Lumenjtë” i drejtohen Kryeministrit duke shprehur vlerësimin e tyre për nismën, dhe duke ofruar mbështetjen për grupin e punës. Organizatat kanë një eksperiencë dhe ekspertizë të konsoliduar në sektor, jo vetëm kombëtare por edhe ndërkombëtare, të cilën e ofrojnë në shërbim të qëllimit të punës së grupit të ngritur.  

Ato i kërkojnë Kryeministrit mundësinë për tu përfshirë në këtë grup pune me një apo edhe më shumë përfaqësues; të mbështesin me pjesëmarrjen e tyre si vëzhgues të paanshëm të këtij grupi apo edhe duke qenë anëtarë të tij. 

Në fund të letrës së tyre, organizatat shprehen se ky angazhim do të jetë një vlerë e shtuar jo vetëm për  tematikën “HEC-et në Valbonë”, por edhe për qeverisjen transparente dhe gjithëpërfshirëse, sikundërse programi  i qeverisë thekson, dhe legjislacioni i deritanishëm i vendit tonë mbështet. 
Letra e plotë drejtuar Z. Edi Rama

Ndërkohë që nga Zyra e Kryeministrisë për Marrëdhëniet me Qytetarët, organizatat marrim mijëra letër përgjigje standarde, të pavlefshme,  për delegimin e çdo kërkese të tyre në institucione të tjera; ende nuk ka as një reagim për kërkesën në fjalë. I vetmi institucion që ka reaguar, është Ministria e Mjedisit. Në përgjigjen e saj, ndër të tjera ajo thekson “...Ministria e Mjedisit shpreh dakortësinë e saj që ju të përfshiheni në këtë vlerësim, madje e sheh tepër të vlefshëm kontributin tuaj në këtë proces.” Letër përgjigje e marrë nga Ministria e Mjedisit

Partnere dhe Donatore