• dita e tokes1r
  • Untitled 1 
  • UNE DO TE VOTOJ

    …dhe të votosh GJELBËR në zgjedhjet lokale 2015 është thelbësore për CILËSINË E JETËS SIME!

    Me Shume...

PUZZLE ENERGJIE

Dëshirojmë të ndërtojmë një “puzzle”, të situatës aktuale energjitike në vendin tonë, duke bashkuar shumë ide dhe këndvështrime të marra nëpërmjet fotografisë/vizatimit/pikturës etj. Kapni realitetin dhe na sillni pamjen që ju intrigon, që përfaqëson më shumë pikëpamjen tuaj mbi energjinë. PUZZLE-in do ta ndërtojmë së bashku dhe mbi figurën e formuar do të diskutojmë gjatë shfaqjes së ekspozitës përgjatë një aktiviteti “Green Drinks”. Fotografitë mund të na i dërgoni nëpërmjet postës elektronike në: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Punimet e tjera dorazi, ose me postë në adresën: Rr. Bogdani. Pall.7 katësh, K.4, Ap.33. Tiranë, Shqipëri. Shoqëroni punët me informacionin:

* Titulli i pamjes së përzgjedhur dhe një përshkrim të shkurtër 1-2 fjali

* Data dhe vendi që përfaqëson

* Emër, Mbimër, e-mail dhe telefon

Mirëpresim pjesët tuaja të “Puzzle”jo më vonë se data 10 Tetor 2016.

Shqipëria është një nga vendet nënshkruese të Marrëveshjes së Parisit, së 22 prillit 2016 dhe si vijim duhet që të përmbushi detyrimet klimatike dhe energjitike. Kjo marrëveshje nuk sjell vetëm detyrime politike, por nxit një përqasje më pozitive dhe ndryshime të qytetarëve në jetën e përditshme duke ndikuar drejtëpërdrejtë në zvogëlimin e çlirimeve të gazeve serrë dhe për një sistem energjie më të qëndrueshëm, më efiçent dhe me kosto ekonomike më të ulët. Me anë të kësaj eskpozite ne duam që ju të jeni pjesë e këtij procesi!

Pjese e grupit te punes per standartet e HEC-ve!

Organizatat mjedisore shprehin interes për të kontribuar në grupin e punës së ngritur për vlerësimin e standardeve mjedisore për kontratat e HEC-eve në Valbonë; deri tani vetëm Ministria e Mjedisit i mbështet.

Qendra Mjedisore EDEN

28 qershor 2016, Gazeta Shqip. Organizatat mjedisore nxiten dhe motivohen nga deklarata e Ministrit Gjiknuri. Ai prezanton grupin e punës i cili është ngritur me urdhër të Kryeministrit të vendit për të vlerësuar ndër të tjera edhe standarded mjedisore për kontratat e HEC-eve në Valbonë.  

7 korrik 2016. Organizatat mjedisore nën grupimin “Të mbrojmë Lumenjtë” i drejtohen Kryeministrit duke shprehur vlerësimin e tyre për nismën, dhe duke ofruar mbështetjen për grupin e punës. Organizatat kanë një eksperiencë dhe ekspertizë të konsoliduar në sektor, jo vetëm kombëtare por edhe ndërkombëtare, të cilën e ofrojnë në shërbim të qëllimit të punës së grupit të ngritur.  

Ato i kërkojnë Kryeministrit mundësinë për tu përfshirë në këtë grup pune me një apo edhe më shumë përfaqësues; të mbështesin me pjesëmarrjen e tyre si vëzhgues të paanshëm të këtij grupi apo edhe duke qenë anëtarë të tij. 

Në fund të letrës së tyre, organizatat shprehen se ky angazhim do të jetë një vlerë e shtuar jo vetëm për  tematikën “HEC-et në Valbonë”, por edhe për qeverisjen transparente dhe gjithëpërfshirëse, sikundërse programi  i qeverisë thekson, dhe legjislacioni i deritanishëm i vendit tonë mbështet. 
Letra e plotë drejtuar Z. Edi Rama

Ndërkohë që nga Zyra e Kryeministrisë për Marrëdhëniet me Qytetarët, organizatat marrim mijëra letër përgjigje standarde, të pavlefshme,  për delegimin e çdo kërkese të tyre në institucione të tjera; ende nuk ka as një reagim për kërkesën në fjalë. I vetmi institucion që ka reaguar, është Ministria e Mjedisit. Në përgjigjen e saj, ndër të tjera ajo thekson “...Ministria e Mjedisit shpreh dakortësinë e saj që ju të përfshiheni në këtë vlerësim, madje e sheh tepër të vlefshëm kontributin tuaj në këtë proces.” Letër përgjigje e marrë nga Ministria e Mjedisit

Fushata, bëhu ti ndryshimi-Si të reduktojmë përdorimin e qeseve plastike

“Be the change you want to see in the world” Mahatma Gandhi

Gjithë kjo filloi si një bashkëpunim i përbashkët me World Academy e Tiranës (WAT) dhe Qëndrës EDEN. WAT është e vetmja shkollë internacionale nëedit QR Shqipëri, e njohur për ekuilibrin e mrekullueshëm e të mësuarit nëpërmjet zbulimit, e cila me një rigorozitet akademik prezantohet gradualisht në moshën dhe kohën e duhur. Si shkollë, ata po punojnë për të ndërtuar një kuturë për shërbime komunitare, që përfshijnë studentët në aktivite/ projekte nëpërmjet të kuptuarit dhe kontribuarnëpërmjet veprimeve të tyre direkte. Një nga temat kryesore që adreson ky program është edhe Mjedisi. Vite angazhim në sektorin e edukimit mjedisor, me nxitje të vazhdueshme të pjesëmarrjes së gjeneratës së re, e ka dalluar Qendrën EDEN si një partner të mirë për të punuar.

Përfaqësues të shkollës dhe organizata jonë u bashkuan për të organizuar këtë javë aktiviteti. Më tej, Qendra EDEN prezantoi punën e saj një grupi studentësh, nëpërmjet projekteve, fushatave dhe aktivitete të zhvilluara në vite. Bazuar në filozofinë tonë të punës “Çdo gjë fillon nga unë!”, ne i inkurajuam ata të na bashkohen dhe ndërmarrin veprimet e tyre.

Aktiviteti 5 ditor filloi më 20 Qershor, ku më shumë se 12 student të moshës 13 – 15 vjeç, iu bashkuan. Dita e parë përfshiu diskutime idesh, duke adresuar tema të ndryshme që shqetësojnë mjedisin, aktivitete në jetën tonë të përditshme që kanë një impakt në të dhe kështu me rradhë.

Dhe ata zgjodhën të veprojnë, në ndërtimin e një fushate kundër përdorimit të tepruar të qeseve plastike në qytetin e Tiranës, duke i dhënë zgjidhje alternative nëpërmjet riciklimit të materialeve ekzistuese. Për të vazhduar, gjatë workshopit studentët prodhuan çanta të reja, së pari duke përdorur qese plastike për të prodhuar të reja më rezistente në peshë dhe depërtimit të ujit, të tjerat duke përdorur bluza të vjetra, të gjitha material të destinuara për tu mos u përdorur më.

Nuancat e design-it nuk munguan në këtë fushatë. Parrulla e fushatës “Be the change you want to see in the world”, u pikturua në çanta e krijuara me bluza.
Jetojmë në epokën dixhitale, ndaj studentët prodhuan promo video,të cilat i promovuan nëpërmjet kodit QR, që u vendos në hapësira të ndryshme të qytetit, për të rritur ndërgjegjësimin sa më gjërë të fushatës së tyre promovuese dhe mjedisit në përgjithësi. Për të zbuluar më shumë nga kjo fushatë, ju lutemi ndiqni kodin QR, të ilustruar në artikull, ose shikoni videot duke ndjekur linqet të video 1 dhe video 2.

Shërbimi si veprim është një eksperiencë të mësuari duke vepruar. Shërbimi në veprim është kur studentët mësojnë si të kujdesen për ambientin rreth e rrotull dhe komunitetin global. Duke ndërmarrë shërbime të tilla, studentët tregojnë përkushtimin e tyre dhe mund të sjellin një ndryshim në fushën që kanë zgjedhur të veprojnë.

Qendra EDEN është shumë e lumtur për bashkëpunimin me WAT dhe mbështesim plotësisht filozofinë e punës së tyre. Ne besojmë, se bashkepunime të tjera do të vijnë në të ardhmen e afërt.

 

Të jetosh afër naftës nuk do të thotë të jetosh në ferr

Qendra Mjedisore EDEN që prej muajit shkurt 2016 është duke zbatuar projektin, Të jetosh afër naftës nuk do të thotë të jetosh në ferr, mbështeGGFtur nga Global Greengrunts Funds. Ky projekt vjen si një nevojë e komunitetit të prekur në zonën naftëmbajtëse të Patos-Marinzës dhe Kuçovës, si edhe në mbështetje të Njësisë së Qeverisjes Vendore të Roskovecit të gjendur në një situatë të vështirë mes shqetësimeve të banorëve dhe dialogut me Bankers Petroleum Albania Ltd. Përmes projektit synohet të adresohen dhe të transmetohen pritjet që ka qeverisja vendore dhe ajo lokale tek BANKERS dhe BERZH / IFC si edhe që institucionet shqiptare të jenë në dijeni të mjeteve të monitorimit dhe mekanizmave të transparencës në vend.

Më datë 1 prill 2015 në fshatin Marinzë, gjatë veprimtarisë hidrokarbure të kompanisë “Bankers Petroleum Albania Ltd” në pusin e naftës nr.5761, ka ndodhur shpërthimi i këtij pusi duke sjellë dëme të konsiderueshme materiale. Pas kësaj situate institucionet përgjegjëse janë vënë në lëvizje dhe kanë vepruar në një mënyrë apo në një tjetër për të minimuzuar dëmët e shkaktuara nga shpërthimi. Të gjendur përpara këtyre fakteve, me shqetësime të vazhdueshme nga ana e komunitetit, Qendra EDEN ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Bashkinë e Roskovecit dhe ka realizuar 4 (katër) takime me komunitetin e prekur për të njohur më nga afër problematikat e tyre dhe për të adresuar çdo shqetësim drejt organeve përgjegjëse.

Më konkretisht janë zhvilluar 2 (dy) takime (dt.19.05.2016 dhe 24.05.2016) me banorë të fshatit Marinzë, 1 (një) takim me përfaqësues të Bashkisë Roskovec, dt.25.05.206; dhe 1 (një) takim në fshatin Kozarë, bashkia Kuçovë me banorë të kësaj zone - dt.10.06.2016.

Në fund të këtyre takimeve konstatuam se, për komunitetin shqetësimet kryesore lidhen veçanërisht me cilësinë e ajrit e të ujit gjë që çon në mënyrë të drejtëpërdrejtë në probleme shëndetësore, një pjesë e tokave nuk janë më të punueshme dhe papunësia vjen gjithmonë e në rritje. Si vazhdimësi e këtyre takimeve sëbashku me Bashkinë e Roskovecit u jemi drejtuar Institutit të Shëndetit Publik si edhe Drejtorisë së Shëndetit Publik Fier për të monitoruar cilësinë e ajrit dhe ujit në zonën a Marinzës, si rrjedhojë e një kërkese të ardhur nga vetë komuniteti. Në vazhdimësi të projektit do të zhvillohet takimi i rradhës me Bankers Petroleum Albania Ltd, ku do të adresohen të gjitha problematikat e hasura dhe të ngritura gjatë takimeve. Çdo rezultat i arritur, problematikë e ngritur dhe që përbën shqetësim për zonën, sëbashku me Bashkinë e Roskovecit do ti vihet në vëmendje edhe BERZH.

Fotografite e aktiviteteve mund ti shikoni ne facebook te qendres EDEN nëpërmjet linkut

Partnere dhe Donatore