• UNE DO TE VOTOJ

  …dhe të votosh GJELBËR në zgjedhjet lokale 2015 është thelbësore për CILËSINË E JETËS SIME!

  Me Shume...

 • faqe
 • 2050 WEB memeAlbanian

  Energji per nje kohe
  me te gjate.

  • Investoni më shumë në efiҫiencën e energjisë nëpër shtëpi, e cila do të ndihmojë qytetarët të reduktojnë faturat e tyre të energjisë!

  • Pastroni sistemet e korruptuara të energjisë duke siguruar hetimin dhe ndjekjen penale në rastet e korrupsionit. Kjo do të të inkurajojë investitorë të rinj më të përgjegjshëm!

  • Miratoni dhe përmbushni qëllimet klimatike dhe objektivat e BE-së tani, me financim dhe mbështetje nga vete BE!

Takim konstruktiv me Bashkinë Elbasan!

Në kuadër të projektit “Unë do të votoj…dhe të votosh GJELBËR në Zgjedhjet lokale 2015 është thelbësore për
CILËSINË E JETËS SIME!”, qendra EDEN zhvilloi ditën e premte datë 30 tetor 2015 në ambjentet e Bashkisë Elbasan
një takim me nenkryetarin e kesaj bashkie dhe grup te rinjsh

Qëllimi i këtij takimi ishte krijimi i një ure bashkëpunimi konstruktiv me stafin e bashkise dhe keshillin bashkiak
stafin e ri të këshillit bashkiak të Elbasanit në ndërgjegjësimin e qytetarëve dhe vetë stafit për problematikat
mjedisore dhe strategji për përmirësimin e tyre.

Diskutimi i këtij takimi u bazua në disa pika shumë të rëndësishme sic ishte ai i raportit te vleresimit i marr
ky nga pritshmëritë e qytetarëve nëpërmjet pyetësorëve të realizuar në
5 qytetet të vendit: Berat, Tiranë, Elbas20151030 101805an, Vlorë dhe Shkodër; paraqitja e rekomandimeve nga ana jonë për
një ndërhyrje emergjente përmirësuese për problematikat mjedisore me anë të një letre pozicionimi si dhe
diskutimi i ndërtimit të politikave dhe strategjive që nxisin qytetarët dhe organizatat mjedisore në praktika
të ndryshme mjedisore.

Kjo fushatë mbështetet nga Programi i Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci - Ambasada Amerikane!

Takime konsultuese pë Dokumentin e Standartit për Edukim për Zhvillim të Qendrueshëm!

20151007 101642
Projekti “Ecim drejt rrugës së zhvillimit të qendrueshëm” është financuar në kuadër të projektit SENIOR-A dhe ka për qëllim të kontribuojë në edukimin e shoqërisë shqiptare nën një frymë qytetarie e cila vlerëson mjedisin si një e mirë e përbashkët publike, dhe e lidh mbrojtjen e tij drejtë për drejtë me standartin e jetesës.
20151027 140958
Dokumenti i standarteve përfaqëson një punë ekspertize të cilën e kanë zhvilluar ekipi i Institutit të Zhvillimit të Arsimit dhe përkatësisht; Znj. Marjana Sinani, Znj. Evis Mastori dhe Znj. Albana Markja. Drafti i parë i këtij dokumenti u prezantua në grupin e punës në datën 17 shtator në zyrat e REC.
Rëndësia e këtij dokumenti cilësohet si dokument i veçantë pasi prodhohet për herë të parë në vend dhe shërben si pikënisje për:
Ky lloj standarti do të ndikojë drejtë për drejtë në jetesën e një komuniteti të edukuar drejt zhvillimit të qendrueshëm si dhe drejt një standarti më të mirë jetese.

Konsulta e parë u zhvillua më datë 7 tetor 2015 në qytetin e Shkodrës, në ambjentet e shkollës 9-vjeçare “Ismail Qemali”. Ishin të ftuar rreth 20 mësues e drejtues të shkollave të ndryshme si dhe përfaqësues të Drejtorisë Arsimore të rrethit të Shkodrës.
Ky takim u lehtësua nga ekspertja e përfshirë në hartimin e dokumentit. Konsulta e dytë u zhvillua më datë 9 tetor 2015 në qytetin e Elbasanit, në ambjentet e shkollës “Pedagogjike”. Pati një pjesëmarrje prej rreth 20 personash nga shkolla të ndryshme të qytetit dhe Drejtorisë Arsimore të rrethit të Elbasanit. tit të standartit Znj. Mariana Sinani.

20151009 094454Ky takim u lehtësua nga ekspertja e dytë, Znj. Albana Markja. Si dhe konsulta e tretë u zhvillua më datë 27 tetor 2015, në qytetin e Tiranës, në ambjentet e Drejtorisë së Rrethit Tiranë. Ishin rreth 20 pjesëmarrës nga shkolla të ndryshme si dhe nga drejtoria. Ky takim u lehtësua nga ekspertja e tretë, Znj. Evis Mastori.
Qëllimi i të tre konsultave të realizuara ishte të prezantohej dokumenti i standartit nga ekspertët në aktorët e interesit dhe për të marrë prej tyre sugjerime për përmirësimin dhe pasurimin e këtij dokumenti. Të gjitha rekomandimet u grumbulluan dhe u pasqyruan në dokument nga ekspertët.

Ndyshimet klimatike në bujqësi

Ne date 29 tetor 2015 , qendra EDEN në bashkëpunim me shollen 9-vjecare “Albanët” organizuan një orë të hapur mësimore. web 1
Ora mësimore u zhvillua në kuadër të fushatës “Ndyshimet Klimatike”. Kjo fushatë është një nismë e rrjetit mjedisor YEE (Youth and environmental Europe) për të rritur vëmëndjën ndaj çështjes të ndryshimeve klimatike.
Ora mësimore u përqëndrua kryesisht në efektet e ndryshimeve klimatike në bujqesi.  
Disa nga çështjet që u diskutuan ishin: ‘Çfarë është bujqësia’, ‘Si ndikohet ajo nga ndryshimet klimatike’, ‘Çfarë masash mund të merren për të zvogëluar problemet që vijnë nga ndryshimet klimatike’ etj.
Pjesë të mësimin ishin nxënësit e klasës së pestë të cilëve ju theksuan disa nga lidhjet kryesore mes ndyshimeve klimatike dhe bujqesisë . Realizimi i orës mësimore ishte një ndërthurje i diskutimit në klasë nga informacionet e prezantuara me një lojë edukuese përmbullëse të orës mësimore.  
Qëllimi  i këtij aktiviteti ishte motivimi i nxënëse mbi tematika të ndryshme mjedisore dhe pasurimi i tyre me web 2informacione mbi këto tematika.  

Falenderojmë për këtë realizim specialisten mbi ndryshimet klimatike Znj. Ada Metaliu, shkollën 9-Vjecare ‘Albanët’  dhe vecanërisht  klasën e pestë të kësaj shkolle të cilët morën pjesë në mënyrë aktive në këtë nismë.

Fotografite e aktivitetit ne facebook
Videot e shfaqura:Back to the start , Climate animation

Vlerësimi i Edukimit Mjedisor në Sistemin Arsimor!

Projekti “Ecim drejt rrugës së zhvillimit të qendrueshëm” është financuar në kuadër të projektit SENIOR-A dhe ka për qëllim të kontribuojë në edukimin e shoqërisë shqiptare
nën një frymë qytetarie e cila vlerëson mjedisin si një e mirë e përbashkët publike, dhe e lidh mbrojtjen e tij drejtë për drejtë me standartin e jetesës.
Faza e parë e projektit përfshiu përcaktimin e metodologjisë dhe platformës së raportit të vlerësimit.Ky raport synon përfshirjen e 5 target grupeve të ndryshme; Nxënës klasa V, nxënës klasa IX, prindër, mësues dhe drejtues.
Për këtë u hartuan 5 format tipe pyetësorësh, të cilët u realizuan në 10 rrethe të Shqipërisë: Tiranë, Elbasan, Fier, Berat, Skrapar, Peqin, Librazhd, Mat, Bulqizë dhe Kuçovë.
Për koordinimin në shpërndarjen e pyetësorëve, pati një bashkëpunim me Drejtoritë dhe Zyrat Arsimore të secilit rreth. Ku në total u shpërndanë dhe u plotësuan 2500 kopje pyetësor dhe nga ku u përpunuan në programin statistikor SPSS.005foto6

Partnere dhe Donatore