• UNE DO TE VOTOJ

    …dhe të votosh GJELBËR në zgjedhjet lokale 2015 është thelbësore për CILËSINË E JETËS SIME!

    Me Shume...

  • faqe

Udhëzuesi i Bashkimit Evropian për Energjinë!

sustainable eneergy weekUdhëzuesi i Bashkimit Evropian për Energjinë është më shumë kosto – efektiv për Evropën JugLindore se sa politikat aktuale të saj – këtë e tregon modeli i ri i energjisë!

17 qershor, Bruksel, Belgjikë – Duke përafruar politikat e energjisë me udhëzuesin e Bashkimit Evropian për energjinë, duke mbyllur të gjitha termocentralet me qymyr dhe duke i zëvendësuar ato me burime të energjisë së rinovueshme, vendet e Evropës JL mund të kenë një sistem energjitik më të pastër dhe më të lirë.

Këto janë gjetjet që vijnë nga 7 modele të reja energjie të zhvilluar për rajonin e Evropës JL, të bazuara në të dhëna të aksesueshme dhe në mbi 500 konsultime me aktorë të ndryshëm interesi, të cilat u prezantuan sot në një konferencë  të organizuar nga SEE Change Net në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Komisionit Evropian për Fqinjësinë dhe Negociatat e Zgjerimit, në kuadër të Javës Evropiane për Energjinë e Qendrueshme .

Këto modele tregojnë gjithashtu se duke zbatuar qëllimet e Udhëzuesit të BE për Energjinë, shtetet do të reduktojnë me 60% konsumin e tyre vjetor të energjisë, në vend që ta rrisin atë me 6% sipas skenarëve të propozuar nga Business as Usual (Biznesi si zakonisht).  Këto shtete gjithashtu do të rrisin eficencën e energjisë në të gjithë sektorët, të parandalojnë rritjen e kostove shëndetësore si dhe të reduktojnë rreziqet klimatike.  

“Nëse rruga e shtruar nga BE është teknikisht e mundur për tu zhvilluar dhe me të njëjtën kosto që ka përqasja aktuale ,“Rruga drejt asgjësë”, e cila po udhëheq qeveritë e Evropës JL larg standarteve Evropiane, atëherë pse nuk po investojmë në një system energjitik i cili do të jetë më i drejtë, më i pastër dhe më efikas për të gjithë banorët e Evropës JL?”, pyet Garret Tankosić-Kelly, Drejtor i SEE Change Net, i cili udhëhoqi këtë sesion.

Modelet e energjisë për Evropën JL bazohen në Llogaritësin 2050, i cili është zhvilluar nga Departamenti i  Energjisë dhe Ndryshimeve Klimatike (DECC) në Mbretërinë e Bashkuar. Zëvendës Drejtori i DECC, Tom Counsell, shpjegoi përfitimet që ka Llogaritësi 2050 : “Në Mbretërinë e Bashkuar, kemi zbuluar se arrijmë në një nivel diskutimi më të lartë, kur diskutojmë për të ardhmen e energjisë, nëse angazhohemi në një proces i cili është transparent, i sfidueshëm,  dhe që ka mjete që përdoren lehtë sikundër është Llogaritësi 2050. Jemi shumë të kënaqur që shtete dhe rajone të tjerë kanë zhvilluar teknika të njëjta, kështu që edhe ato të mund të kenë debate të fuqishme, dhe të një cilësie të mirë, rreth zgjedhjeve dhe vendimeve më të mira për ta.”
“Këto modele energjie tregojnë se udhëheqja e energjisë dhe klimës nëpërmjet koordinimit rajonal mund të shndërrojë në realitet vizionin për një zhvillim të qendrueshëm dhe hapjen e vendeve të punës në sektorin e energjisë”, thotë Dan Kammen, drejtor i laboratorit për Energji të Rinovueshme dhe të Përshtatshme të Berkeley UC (RAEL) , i cili prezantoi rezultatet kryesore të modeleve të energjisë. “Nëpërmjet këtij udhëzuesi për energjinë dhe klimën, Evropa JL po tregon se duke përfituar nga zhvillimi i shpejtë i teknologjive të energjisë së pastër dhe ndarjes së njohurive, mund të bëhet një lider në marshin drejt të ardhmes së energjisë që ne duam, dhe jo thjesht atë që rastësisht kemi trashëguar.”

Sipas të dhënave të publikuara nga raporti  më i fundit i Organizatës Botërore të Shëndetit, Evropa JL harxhon mesatarisht 19% të GDP së saj në kosto ekonomike për vdekjet nga ndotja e ajrit, e barabartë me 30 bilion dollarë .

Në kundërshtim me përqasjen aktuale të rajonit, “Rruga drejt asgjësë”, e cila do të rezultojë në reduktimin e emisioneve me vetëm 25% për 2050, rruga drejt BE do të thotë që të mos ketë ndërtime termocentralesh të reja përvec atyre që tashmë po ndërtohen në rajon. Kjo rezulton në reduktimin e emisioneve me 80%  për vitet midis 2010 dhe 2050.

“Duke investuar të njëjtën sasi parash në energji të rinovueshme dhe jo në praktikat e dëmshme të përfitimit të energjisë nga linjiti, duke investuar në reduktimin e humbjeve të energjisë në rrjet, dhe duke rritur eficencën e energjisë e mitiguar ndotjen, rajoni mund të fillojë udhëtimin e tij në një rrugë të re, të nevojshme dhe të qendrueshme për energjinë ”, deklaron Ana Ranković nga organizata Fractal në Serbi, në emër të grupit të modeluesve të energjisë, që përfaqësojnë  9 organizata të Evropës JL, të cilët kanë punuar për krijimin e modelve të energjisë.

Kontakte:
Masha Durkalić, SEE Change Net, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., +387 63 999 827
BojanStojanović, OficerKomunikimi, WWF Adria, +385 95 598 14 58, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Për Shqipërinë: Lira Hakani, qendra EDEN, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.; +355 67 20 30 710

Organizatat partnere të projektit SEE SEP:
SEE Change Net
WWF Adria
Climate Action Network Europe
Analytica (Macedonia*)
ATRC (Kosovo**)
CEKOR (Serbia)
CPI (Bosnia and Herzegovina)
CZZS (Bosnia and Herzegovina)
DOOR (Croatia)
EDEN (Albania)
Ekolevizja (Albania)
Eko-Svest (Macedonia*)
Forum for Freedom in Education (Croatia)
Fractal (Serbia)
Front 21/42 (Macedonia*)
Green Home (Montenegro)
MANS (Montenegro)

Ngritja e çështjeve mjedisore me anë të forumeve të hapura!

Vazhdojnë forumet e hapura mbi ngritjen e çështjeve mjedisore që do të donim të ishin pjesë e prioriteteve të punës së kryetarit të ri dhe këshillit bashkiak që do drejtojnë bashkitë në mandatin e tyre të ardhshëm. Forume të zhvilluara në qytetin e Beratit dhe Vlorës me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Mjedisit 5 qershor 2015, me të rinj të cilët përcjellin shqetësimet dhe rekomandimet e tyre mbi mjedisin që i rrethon.  
Të rinj që ndajnë mendime, ide, sugjerime  dhe tërheqin vëmendje me muzikë, mesazhe të shumta për një mjedis më të mire dhe jetë të shëndetshme!

 

Vazhdojnë forumet mjedisore me të rinjtë...

Një tjetër forum i hapur u zhvillua datë 28 maj, me të rinj me studentë të Universitetit “Aleksandër Xhuvani”  në Elbasan. Drejtuar nga Z. Ahmet Mehmeti u diskutua gjerësisht për pritjet e të rinjve nga zgjedhjet vendore , propozime dhe sugjerime për investimet, zgjidhje të reja për problematikat mjedisore si ato të ndotjes industrial, të ajrit, ujit, tokës sipërfaqjet e gjelbra, ndërtimet dhe standartet bashkëkohore, ndotja akustike, ndotja urbane, mbetjet spitalore etj. 

Një tjetër forum i hapur u zhvillua në Parkun e Madh të Liqenit datë 29 maj me një grup të rinjsh drejtuar nga Znj.Albana Bregaj ku u theksua kërkesa prej të rinjve në informim të tyre dhe përfshirje  në vendimarrje për problemet mjedisore, për tu bërë aktorë dhe faktorë në ndryshimin e gjendjes dhe zhvillimit të qëndrueshëm. 

Po në të njëjtën ditë u zhvillua një tjetër forum në Shkodër, drejtuar nga Znj. Lediana Xhakollari, me studentë të universitetit “Luigj Gurakuqi” ku dhe në këtë forum temat kryesore të diksutimeve ishin çështjet dhe problematikat mjedisore që të rinjë dhe qytetarë hasin në jetën e përditëshme. 

Përgjatë këtyre forumeve u realizuan filmime dhe foto me qëllim dokumentimin e sugjerimeve dhe rekomandimeve dhe paraqitjen më pas në Shtator kandidatit fitues që do të ketë mandatin e ardhshëm që duhet ti ketë parasysh për ti zbatuar në fushën e mjedisit. 

 

Njoftim per shtyp!

Subjektet shëndetësore dhe shoqëria civile bashkëpunojnë për të përmirësuar administrimin e mbetjeve spitalore 

Rrjeti i vigjilencës mjedisore „ Një sy për mjedisin“  nis fushatën  ndërgjegjësuese dhe informuese „Së bashku të marrim përsipër përgjegjësitë!“për administrimin e mbetjeve spitalore në ambjentet e subjekteve prodhuese. Kjo fushatë zbatohet në bashkëpunim me spitalet dhe subjektet private në 6 qytete të vendit, Vlorë, Berat, Elbasan, Shkodër, Fushë - Krujë dhe Tiranë. 

Fushata ka për qëllim të asistojë subjektet prodhuese në zbatimin e duhur të rregullores për administrimin e mbetjeve spitalore, duke përcjellë informacion mbi ndarjen e diferencuar të mbetjeve spitalore, mbi rrezikshmërinë që sjell menaxhimi jo i drejtë i tyre, dhe të ndikojë në rritjen e përgjegjshmërisë nga subjektet prodhuese dhe qytetarët. 

Ky informacion bëhet i dukshëm dhe i aksesueshëm për të gjithë punonjësit e spitaleve/klinikave etj. nëpërmjet vendosjes së posterave informues në ambjentet e këtyre të fundit. Kjo do të ndihmojë shumë në orientimin e duhur të personelit përgjegjës në spitale për administrimin sa më të mirë të kësaj kategorie mbetjesh, si dhe do të informojë qytetarët në mënyrë që ata të mund të raportojnë/denoncojnë raste të shkeljes së rregullave të administrimit.  

Posterat informativë kanë dy fokuse të ndryshme: a) Cilat janë përgjegjshmëritë për të cilat spitali angazhohet, sipas ligjit dhe rregullores, në administrimin e mbetjeve spitalore që prodhon b) Ndarja e mbetjeve spitalore sipas rrezikshmërisë së tyre në bazë të kodit të ngjyrave. Në këtë mënyrë duam të tregojmë se si sjellja e duhur e secilit prej nesh ndikon në hallkat e mëtejshme të administrimit të mirë të mbetjeve spitalore. 

Element tjetër i fushatës janë diskutimet e hapura mbi problemin e administrimit, perceptimin më të mirë të tij dhe hapat e mëtejshëm, të cilat do të zhvillohen me personelin e subjekteve prodhuese, grupe të ndryshme interesi dhe qytetarë. Në bazë kërkese gjithashtu, organizatat e rrjetit do të asistojnë në kohë personelin për kuptimin dhe zbatimin më të mirë të rregullores dhe informacionit të posterave. 

Kjo fushatë vjen si vijimësi e punës dy ( 2) vjecare mbi mbetjet spitalore të kryer nga organizatat e rrjetit të vigjilencës mjedisore.  Gjatë kësaj kohe organizatat kanë monitoruar me profesionalizëm situatën për administrimin e mbetjeve spitalore në qytetet e tyre, kanë realizuar takime me subjektet prodhuese dhe ato trajtuese, kanë bashkëpunuar me median, kanë zhvilluar  takime dhe tryeza diskutimi me institucionet inspektuese, kanë lobuar në Ministritë përkatëse për reagim në përmirësim të situatës etj.  Për më shumë rreth administrimit aktual të mbetjeve spitalore në vend dhe punës së bërë deri tani mund të lexoni raportin: „Raport tregues vlerësimi mbi menaxhimin e mbetjeve spitalore në 5 qytete të vendit“

Attachments:
URLDescriptionFile size
Access this URL (http://eden-al.org/OldWeb/media/Raport Vlersimi_mbetjet spitalore.pdf)Raport Vleresimi mbi Mbetjet Spitalore 11 kB

E gjithë kjo nismë mbështetet finaciarisht nga nga programi  "Mbështetje për Organizatat Mjedisore të Shoqërisë Civile në Shqipëri 2012-2015, SENiOR-A", i cili zbatohet nga Qendra Rajonale e Mjedisit (REC), Shqipëri dhe financohet nga Qeveria Suedeze.

Partnere dhe Donatore