spila foto1Titulli i projektit:  “Jetesë e qëndrueshme drejt nismave pro-mjedisore“
Kohëzgjatja:          Korrik 2016 – Qershor 2017
Vendndodhja:        Shqipëri
Mbështetur nga:    Ambasada Amerikane - Tiranë, Shqipëri
Buxheti:                17,363.0 $

Projekti “Jetesë e qëndrueshme drejt nismave pro-mjedisore” ka për qëllim të krijojë lidhjen dhe kulturën e një jetesë të qëndrueshme me mjedisin dhe një mënyre të punuari pro-mjedisore, si një lidhje që u shërben të gjithëve drejt një jetese të shëndetshme.
Projekti fokusohet veçanërisht në shkollat profesionale dhe orientimin që ato duhet të kenë drejt të menduarit dhe punuarit gjelbër. Shkollat profesionale janë një faktor çelës në vendin tonë, nga ku profesionistët dhe zejtarët e së ardhmes formohen, duke përfaqësuar institucionet e edukimit të cilat u japin të rinjëve jo vetëm njohuri por edhe aftësi të specializuara të nevojshme.

20151007 101634Titulli i projektit:                "Ecim drejt rrugës së zhvillimit të qendrueshëm!”
Kohëzgjatja:                       Maj - Shtator 2015
Vendndodhja:                    Shqipëri
Mbështetur nga:                Qendra Rajonale e Mjedisit (REC)
Buxheti:                              2,760,000 lekë

Projekti ka si qëllim të kontribuojë në edukimin e shoqërisë shqiptare nën një frymë qytetarie e cila vlerëson mjedisin si një e mirë e përbashkët publike, dhe e lidh mbrojtjen e tij drejtë për drejtë me standartin e jetesës. Objektivat specifikë të propozimit :

IMG 6527Titulli i projektit: "Promovimi i energjisë alternative me shembuj praktik
                             në sytë e qytetarëve"

Kohëzgjatja:                       Prill - Qershor 2013
Vendndodhja:                    Kopshti Zoologjik, Tiranë
Mbështetur nga:                GEF (Global Environment Facility)
Buxheti:                              53, 340 USD

Projekti nxit përdorimin e energjive të rinovueshme dhe të zgjidhjeve ekologjike dhe ekonomike në përdorimin e burimeve natyrore. Ai konsiston në restaurimin e shtëpizës së drurit e njohur si Qendra e Edukimit Mjedisor ”EDEN” e ndodhur në Kopshtin Zoologjik të Tiranës

picTitulli i projektit: Mbështetje për REC në organizimin dhe animimin e aktiviteteve
                             jashtëshkollore në kuadër të Paketë së Gjelbërt

Kohëzgjatja:                Shkurt 2011
Vendndodhja:              Lezhë, Durrës, Elbasan, Fier
Mbështetur nga:          Qendra Rajonale e Mjedisit (REC)
Buxheti:                       847,100 Euro


Ky është një projekt i cili ka për qëllim për të trajnuar mësuesit e shkollave fillore në Shqipëri, në se si të organizojnë aktivitete jashtëshkollore (projekte të vogla), të cilat japin mesazhe mjedisore nga nxënësit për komunitetin.