Gëzuar 2017 me dëshira të plotësuara!


Dua të informohem me mënyrën e duhur e të kuptoj drejtë,
WEB FullSizeRenderdua të shikoj të vërtetën,
dua të flas e të dëgjohem,
dua të jemi një shoqëri demokratike që investon për një mjedis të shëndetshëm!

Stafi i qendrës EDEN, në referencë të shkeljeve ndaj ligjeve të informimit dhe konsultimit publik në Shqipëri.
Punuar me dorë  nga vullnetarët e EDEN