Projekte

photoTitulli i projektit:                  “Le të mbajmë nën kontroll Mërkurin rreth nesh”
Kohëzgjatja:                         Dhjetor 2014 – Maj 2015
Vendndodhja:                      Vlorë
Mbështetur nga:                  IPEN (Rrjeti Ndërkombëtar për Eleminimin e NOQ)
Buxheti:                                5,538 $

Objektivat e këtij projekti janë informimi dhe edukuimi i publikut të Tiranës rreth rreziqeve nga mërkuri në produktet ushqimore dhe produkte kozmetike dhe adresimi i kushteve dhe përfitimeve të traktatit të Mërkurit te politikëbërësit shqiptarë. Përmes këtij projekti ne kemi zhvilluar aktivitete të ndryshme të tilla si;

DSC01623Titulli i projektit:“Grumbullimi i ndarë i mbetjeve në shkolla dhe komunitet “
Kohëzgjatja:                         Prill 2012 – Qershor 2013
Vendndodhja:                      Komuna Dajç, Ana e Malit dhe Velipojë, Shkodër
Mbështetur nga:                  Bashkimi Europian
Buxheti:                                79,548.00 Euro

Projekti ka për qëllim rritjen e njohurive të 800 nxënësve dhe 1000 qytetarëve nga 3 komuna në Shqipëri (Dajç, Ana e Malit dhe Velipojë) dhe nga 3 bashki në Mal të Zi (Berane, Plav dhe Andrijevica), në ndarjen e mbeturinave të veçanta përmes edukimit, medias dhe aktiviteteve për rritjen e ndërgjegjësimit përgjatë12 muajve.

Optimized IMG 0845Titulli i projektit: “Rritja e ndërgjegjësimit publik dhe gjenerimi i të dhënave
                              të reja
rreth ndotjes së Mërkurit në Shqipëri”
Kohëzgjatja:                 Janar – Gusht 2012
Vendndodhja:               Vlorë
Mbështetur nga:           IPEN (Rrjeti Ndërkombëtar për Eleminimin e NOQ)
                                            Buxheti:                        8,190 $

Projekti kishte për qëllim të vlerësonte nivelin e ndotjes së mërkurit në zonën pranë ish uzinës së PVC-ës në Pyllin e Sodës dhe rritjen e ndërgjegjësimit të komunitetit në Vlorë dhe Tiranë në lidhje me ndotjen nga mërkuri. Ideja e këtij projekti lindi duke marrë shkas nga raporti i fundit i UNEP i cili e identifikoi gjirin e Vlorës si një nga “Zonat e Nxehta” të ndotura me mërkur.

Trainim 2 mars 2012Titulli i projektit:                “Për qytete më të pastra me qeverisje evropiane”
Kohëzgjatja:                        Shtator 2011 – Qeshor 2012
Vendndodhja:                     Berat
Mbështetur nga:                 Fondacioni Shoqëria e Hapur për
                                             Shqipërinë(SOROS)
                                            Buxheti:                              16,007 $

Ky projekt ka për qëllim tëkontribuojë në mirëqeverisjen vendore të bashkisë Berat në fushën e menaxhimit të mbetjeve urbane. Ideja e projektit lindi duke vlerësuar realitetin shqiptar dhe emergjencën e ndërhyrjes në fushën e menaxhimit të mbetjeve urbane sidomos në kuadrin e ligjit të ri për menaxhimin e integruar të mbetjeve i cili e vendos hartimin dhe zbatimin e Planeve Lokale të Menaxhimit të Mbetjeve Urbane (të cilët aktualisht mungojnë) detyrim për organet qeverisëse vendore.