Search
Anëtarësimi

Qendra EDEN ka një numër të rinjsh aktivë nga qytete dhe me profile të ndryshëm, të cilët formojnë “Grupin e Vullnetarëve”. Ata përshihen në aktivitet e organizatës duke shkëmbyer njohuri, fituar experience duke dhënë edhe kontribut të vlefshëm për EDEN.
Aktualisht ky grup përbëhet nga rreth 20 vullnetarë aktivë.


Çfarë ofron EDEN për vullnetarët?

 • Qendrën burimore me një fond prej më shumë se 500 botimesh.
 • Ambjentet e zyrës dhe akses interneti
 • Mbeshtetje me tema dhe informacione për studentët që zhvillojnë diplomën mbi çështjet mjedisore
 • Zhvillim personal (Ngritje kapaciteti) permes përfshirjes në projektet e dryshme të qendrës
 • Përfshirje në aktivitete brenda dhe jashtë vendit
 • Mjedis të përshtatshëm që i jep jetë ideve të reja
 • Miqesi me të rinj nga vende dhe kultura të ndryshme


Çfarë kërkon  EDEN nga vullnetarët e saj?

 • Ndjeshmëri ndaj problematikave mjedisore
 • Dëshirë për të punuar në grup
 • Dëshirë dhe gadishmëri për tu përfshirë në projektet e organizatës
 • Përgjegjshmeri ndaj angazhimeve
 • Ide të reja
 • Energji dhe humor

Nëse dëshiron të jesh një prej tyre, je i mirëpritur t’i bashkohesh grupit. Thjesht na kontaktoni.

Built by Gorani.net