Search
Raporte vjetore

Bilancet vjetorë:

Bilanc 2013 (PDF)

Bilanc 2012 (PDF)

Bilanc 2011 (PDF)

Bilanc 2010 (PDF)

Bilanc 2009 (PDF)

Bilanc 2008 (PDF)

Bilanc 2007 (PDF)

Bilanc 2006 (PDF)

 

Auditime:

Raport i audituesit te pavarur 2013 (PDF)

Raport i audituesit te pavarur 2012 (PDF)

Raport i audituesit te pavarur 2011 (PDF)

Raport i audituesit të pavarur 2010 (PDF)

Raport i audituesit të pavarur 2009 (PDF)

 

Built by Gorani.net