Leter drejtuar BERZH per te ndryshuar politikat investuese ne qymyr

Duke patur parasysh vendimin kritik të Bankës Botërore dhe të Bankës Europiane për Investim (EIB) për të mos investuar për qymyr, organizatat e programit SEE SEP ( Politika të Qendrueshme Energjitike në Evropën Juglindore) po i bëjnë thirrje bankës Europianë, për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) të veprojë në të njëjtën mënyrë

Në raportin e fundit të publikuar “ Investimi me nxitim , pendimi me nge” theksohet se BERZH ka qenë huadhënësi më i madh në Evropën juglindore në vitet 2006-2012 dhe pothuajse gjysma e këtyre huave kanë mbështetur lëndët djegëse fosile. Dëgjesa me publikun për Stretegjinë e propozuar Energjitike e programuar për datën 4 shtator 2013 në Beograd, do të jetë rasti më i përshtatshëm për të provuar nëse BERZH është i gatshëm për të ndryshuar.

Jemi të shqetësuar që këto dëgjesa me publikun janë thjesht formale. Pavarësisht nga fakti i dhjetëra mijëra firmave dhe analizave të cilat mbështesin deklaratën tonë që qymyri vret dhe që BERZH duhet të ndalojë financimin në qymyr, këto nuk do të merren parasysh për shkak të disa grupeve të caktuara.

Kemi vendosur të dërgojmë një letër të hapur anëtarëve të bordit të BERZH në mënyrë që t’i kërkojmë kësaj banke një angazhim për të dialoguar në lidhje më cështjen kritike për rishikimin e Stretegjisë Sektoriale të Energjisë.
Letra është një nismë e programit SEE SEP ( Politika të Qëndrueshmë Energjitke në Evropën Juglindore), dhe është e firmosur nga 17 organizata Jo-fitimprurëse ndër të cilat dhe Qendra Mjedisore EDEN dhe Qendra Grupimi Ekolëvizja që janë partnerët në Shqipëri.

Letra derguar BERZH ne 28 gusht 2013 .

Trajnim për rritjen e aftësive kompjuterike në stafin pedagogjik të shkollës Xhemal Çekini, Uznovë, Berat

Qendra EDEN në bashkëpunim me Powerfull Information dhe Shkollën 9-vjeçare ‘Xhemal  Çekini’ ,Uznovë , Berat, realizoi së fundmi një trajnim kompjuterik për mësuesit e shkollës në kuadër të projektit ‘Përmirësimi i Edukkimit Mjedisor në Shkollën Xhemal Çekini,Uznovë, Berat’.

Trajnimi 5 (pesë) ditor u realizua në laboratorin e informatikës të shkollës me pjesmarjen aktive të 16 mësuesve më datë: 21, 25, 27, 28 qershor dhe 1 korrik 2013. 
 Trajnimi u përqëndrua  kryesisht në përdorimin e programeve bazë  si  Microsoft Word, Power-Point dhe Microsoft Exel ashtu sikurse përdorimi i tyre sa më efiçent në realizimin e punës së përditshme të  stafit akademik.
Pjesmarja aktive në këtë trajnim ndihmoi mjaft në arritjen e qëllimit të kësaj sipërmarjeje , konkretisht “Rritjen e aftësive kompjuterike në stafin pedagogjik të shkollës Xhemal Çekini,Uznovë, Berat”. 

Nga ana e pjesmarrësve u vu re një interes i lartë edhe për trajnime kompjuterike të tjera më të avancuara ashtu sikurse prezantimi i programeve të tjerë të rinj të cilët do të ndihmonin në rritjen e tyre profesionalisht. Kërkimi i materialeve dhe ushtrimeve  shtesë për të qënë vazhdimisht aktiv në përvetësimin e përdorimit të programeve kompjuterike Word, Power Point dhe Exel ishte gjithashtu një dëshmi e mirë e dëshirës së mësesve për përmirësimin e tyre professional.

Fotografite e tranimit mund ti ndiqni ne Facebook
 

Ekspozite për promovimin e energjive të rinovueshme dhe eficencës energjitike

Qendra EDEN dhe Qendra Grupimi Ekolëvizja mbasditen e ditës së premte 28 qershor 2013, organizuan në ambjent të hapur, pranë liqenit Artificial të Tiranës  Ekszpozitën me temë “ Shembuj të mirë të shfrytëzimit të energjive të rinovueshme dhe eficencës së energjisë në Shqipëri dhe Rajon”. Ekspozita kishte për qëllim të informojë dhe ndërgjegjësojë publikun mbi mënyrat për të konsumuar me efikasitet energjinë dhe për të ulur koston financiare. Ajo synon të nxisë financimin dhe zbatimin e projekteve të cilët sjellin një zhvillim të qendrueshëm në fushën e energjisë dhe ekonomisë në vend si dhe të nxisë sjelljet mjedisore të qytetarëve.

Punët të cilat u pasqyruan në këtë ekspozitë ishin projekte të organizatave mjedisore, institucioneve, studime të realizuara për zbatime të projekteve të burimeve të rinovueshme të energjisë si dhe eficencës energjitike. Punët e paraqitura nga Shqipëria dhe nga rajoni u konkretizuan edhe me praninë e një paneli diellor. Kalimtarët shprehnin interes për ekspzitën, për vecantinë e saj dhe përgëzonin nismat e mira të ndërmara deri më tani në Shqipëri.

Z. Ismail Beka mbështeti mjaft këtë nismë dhe ishte i gatshëm që çdo vizitori kureshar t’i shpjegonte se si funksion  paneli diellor, përparësitë e përdorimit, dhe sa përfitim ka vendosja e një paneli diellor në banesa apo institucione.

Më vjen mirë që ka ekzpozita të tilla, ka disa nimsa nga institucionet tona dhe nga organizatat, edhe pse do të ishte më mirë që intensiteti i projekteve të eficences energjitike dhe praktikat të tilla të shtohen edhe më shumë”- shprehet një kalimtar.

Gjatë ekspozitës u paraqit dhe botimi “Investimi me nxitim, pendimi me nge” i cili i drejtohet investimeve të Institucioneve Nderkombetare Financiare (IFN) të cilat janë duke vepruar negativisht në vendet e Ballkanit Jug-Lindor duke penguar këto shtete në plotësimin e kërkesave energjitike dhe klimatike  që ka Bashkimi Evropian për vitin 2020, 2030, 2050.

Për realizimin e kësaj ekspozite duam të falenderojmë  të gjitha , instutucionet, organizatat shqiptare dhe të rajonit, ekspertët, të cilat kanë kontribuar me materialet e tyre pa të cilat kjo ekspozitë do të ishte e pamundur.

Ekspozita realizohet në kuadër të projektit “Politika për Energjinë e Qendrueshme në Evropen Jug Lindore (SEE- SEP)” dhe mbështetet financiarisht nga Bashkimi Evropian, PNUD dhe Fondi Ballkanik për Demokracinë.

 

Per te lexuar raportin " Investimi me Nxitim, pendimi me nge"
Per te pare fotot ne facebook.

 

 

 

 

Workshop i rrjetit “ Së bashku një sy për mjedisin”

Qendra mjedisore EDEN së bashku me organizatat partnere të rrjetit “ Së bashku një sy për mjedisin” zhvilluan Workoshopin nismëtar  të projektit. Workshopi me një kohëzgjatje 3 ditore,nga data 26-28 qershor 2013 u fokusua mbi njohjne nga afër të punës së organizatave dhe në vecanti mbi punën që kryhet për një vigjilencë mjedisore. Në workshop ishin të pranishëm drejtuesi dhe koordinatori I projektit për organizatat: Qendra EDEN- Tiranë,  Klubi Ekologjik Elbasan- Elbasan, Në mbrojtje të jetës dhe ekosistemit në zonën përeth Titan-Burizan- Fushë Krujë, Mbrojtja e Mjedisit Natyror- Berat,  Qendra e Informacionit të Aarhus-it - Shkodër, Qendra për Kërkim Bashkëpunim dhe Zhvillim- Vlorë. Pjesëmarrësit patën mundësi që të njihnin nga afër punën e njëri tjetrit, aktivitetet e përcaktuara në kuadër të projektit dhe shtjellimin e planit të punës. 

Qendra EDEN si një ndër organziatat më me eksperincë në fushën e vigjilencës mjedisore ndau eksperincën e saj në këtë fushë me shembuj konkret të cilët aktualizuan njohuritë e fituara nga organizatat gjatë trajnimit 3 ditor. Organizatat u njohën me legjislacionin bazë në Shqipëri, me të drejtat e tyre, më mënyrën e punës që duhet ndjekur për të vigjiluar një çështje mjedisore, dhe mbi  punën kooordinuese që duhet të ketë grupi.

Secila nga organizatat në sajë të eksperincës së tyre ndau vështirësitë dhe sukseset e hasura gjatë punës së tyre për të vigjiluar një ceshtje mjedisore, kjo ishte një përqasje pozitive pasi shpesh herë shqetësimet janë të ngjashme edhe pse problemi mjedisor është i përqëndruar në qytete të ndryshme. Ky takim shërbeu për të kristalizuar punën e secilës organazatë, të njihemi me njëri tjetrin dhe me aktivitetet e projektit, të krijojmë një rrjet bashkëpunues dhe të kemi një metodologji pune të përbashkët.

Rrjeti “ Së bashku një sy për mjedisin” është formuar si zhvillim i programit "Mbështetje për  Organizatat Mjedisore të Shoqërisë Civile  në Shqipëri 2012-2015, SENiOR-A", i cili zbatohet nga Qendra Rajonale e Mjedisit (REC), Shqipëri dhe financohet nga Qeveria Suedeze.

 

Per te pare fotografite e aktivitetit ne facebook

 

 

Përmbyllje e fushatën “Zgjedhjet qendrore 2013...Jepini Shqipërisë një Zhvillim të Qëndrueshëm”

Ditën e enjte datë 20 qershor 2013 qendra mjedisore EDEN organizoi konferencën përmbyllëse të fyshatës “Zgjedhjet qendrore 2013...Jepini Shqipërisë një Zhvillim të Qëndrueshëm”.  Fushata me një kohëzgjatje mars – qershor 2013, pati si qëllim organizimin e një fushata jo politike, jo partiake në 4 qytete të Shqipërisë (Shkodër, Elbasan, Berat, Fushë Krujë) për të sjellë çështjet mjedisore dhe zhvillimin e qëndrueshëm përgjatë zgjedhjeve vendore 2013.

Në këtë takim përmbyllës ishin të pranishëm organizatat partnere që ndihmuan dhe ishin bashkëpunëtorë të ngushtë  në realizimin e projektit; Klubi Ekologjik Elbasan (KEE), Qendra e informacioit Aarhus Shkodër, Organizata” Në mbrojtje të jetës dhe ekosistemit në zonën përeth Titan-Burizan”, Organizata “Mbrojtja e Mjedisit Natyror” Berat; figura publike, përfaqësues të organizatave mjedisore, studentë dhe publiku i interesuar.


Organizatat partnere të projektit ndanë me të pranishmit përvojën e tyre për zbatimin e një fushate të këtij lloji në qytetet e tyre, vështirësitë e hasura dhe shkëmbimet pozitive të ideve me bashkëqytetarët. E rëndësishme ishte dhe pjesa e dëgjimit të ideve nga qytetarët dhe nga figura të njohura publike


“Duke qenë pjesë e komunitetit ku jetojmë të kemi një fokus, ruajtjen, mirëmbajtjen Mjedisit tonë. Kemi shumë për të bërë, kjo i përket të tashmes, por edhe të ardhmes”- shprehet Z. Astrit Hafizi, specialist, trajnier futbolli.


Për ti ardhur më pranë qytetarëve dhe për të ndarë me ta eksperiencën e kësaj fushate u shfaq një film dokumentar i cili ishte një përmbledhje e punës 4 mujore. Si rrjedhim i fushatës është hartuar dhe një raport në formën e një ftesë e hapur për kandidatët për deputetë që t’i japin një vlerë më të madhe mjedisit natyror në Shqipëri. Ky raport përshkruan çdo problematikë  mjedisore të  para më nga afër në katër qytetet e përzgjedhura dhe sugjeron propozime të cilat mund të meren parasysh për të përmirësuar gjendjen mjedisore.
 

Në fund takimi u përmbyll me diskutime të qytetarëve dhe ambjentalistëve ku në thelb të çdo fjalim qëndronte kërkesa për një përfshirje më të madhe të mjedisit në programet politike, një ndërgjegjësim më i madh i qytetarëve dhe një përfshirje më e madhe e palëve të interesuara.
 

“Zgjedhjet qendrore 2013...Jepini Shqipërisë një Zhvillim të Qëndrueshëm” është mbështetur financiarisht nga Programi i Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci/Sektori i Marrëdhënieve me Publikun të Ambasadës së SH.B.A-së në Tiranë dhe nga Agjensia Austriake për Zhvillim (ADC)

Ndiqni fotografite ne facebook

Raport  “Zgjedhjet qendrore 2013...Jepini Shqipërisë një zhvillim të qëndrueshëm!”

Dokumentarin mund ta ndiqni ne youtub-in e qendres EDEN