bas logo okTitulli i projektit:                Stimulimi i Pjesëmarrjes qytetare në proçesin e
                                            riciklimit përmes zbatimit të sistemit të përfitimit

Kohëzgjatja:                       Dhjetor 2017 – Nëntor 2019
Vendndodhja:                    Greqi, Shqipëri, Qipro, Maqedoni, Bullgari
                                                   Mbështetur nga:
                Projekt i bashkëfinancuar nga Bashkimi Europian
                                                                                               dhe fondet kombëtare të vendeve pjesëmarrëse
                                                   Buxheti:                             96,000 EUR

Projekti synon krijimin e strategjive lokale, planeve të veprimit dhe mjeteve në zonat partnere në mënyrë që të rritet përqindja e mbetjeve veçmas në burime të materialeve të riciklueshme. Forcimi i pjesëmarrjes aktive të qytetarëve për riciklimin e procesit.

Kontributi në ciklin e jetës materiale dhe efikasitetin e resurseve në zonat partnere. Aktivitetet e projektit përputhen me listën indikative të veprimeve të mbështetura dhe kontributin e pritur. Më konkretisht: zhvillimi i përbashkët i mjeteve të integruara dhe mjeteve për zvogëlimin e përdorimit të burimeve, rritjen e efikasitetit të tyre dhe çvendosjen e rritjes ekonomike nga konsumi i burimeve; zbatimin e projekteve të reja pilote dhe demonstruese në fushën e ciklit jetësor të materialit; hartimi i planit të përbashkët dhe zbatimi i projekteve pilot për promovimin e teknologjive inovative që përmirësojnë mbrojtjen e mjedisit dhe efikasitetin e burimeve në sektorin e mbeturinave.