Botime

 

Energy Poverty Red Flag Report Cover 318x450
Zhvillimi i Gjelbër

(Shkurt 2022)

Manuali "Zhvillimi i Gjelbër" i drejtohet bashkive që synojnë të zhvillojnë ekonominë vendore duke u bazuar në parimet e zhvillimit të qëndrueshëm. Manuali është produkt i trajnimin për rritjen e kapaciteteve zhvilluar në Bashkinë Has  me përfaqësues nga bashkia Has dhe komuna Klinë

.

Foto manuale GC Biodiversitet
Biodiversiteti vlerat, kërcënimet dhe ruajtja e tij

(Dhjetor 2021)

Manuali "Biodiversiteti vlerat, kërcënimet dhe ruajtja e tij" paraqet vlerat e biodiversitetit të Shqipërisë dhe Kosovës duke u ndalur në përshkrimin e vlerave të biodiversitetetit të bashkisë së Hasit dhe Komunës së Klinës     e komuna Klinë