Botime

preke natyren
Publikim: Preke Natyrën

(Mars 2007)

Ky publikim është manuali i parë i realizuar në ndihmë të fëmijëve dhe mësuesve të shkollave elementare; i pajisur me lojra të ndryshme mjedisore dhe edukuese me qëllim edukimin e brezave në mbrojtjen e mjedisit.

ne riciklojme
Ne riciklojmë për një shkollë të pastër dhe të shëndetshmetër!

(Janar 2006)

Udhëzues për ndarjen dhe riciklimin e mbetjeve në institucionet arsimore të qytetit të Tiranës (Fokus në riciklimin e letrës) Përgatitur nga Qendra EDEN dhe Drejtoria e Pastrimit pranë Bashkisë së Tiranës, me mbështetjen e OSBE dhe Drejtorisë Arsimore të Rrethit Tiranë