Energy Poverty Red Flag Report Cover 318x450
Studim realizueshmërie. Ndricimi LED dhe ndikimi te të rinjtë dhe gratë

(Prill 2021)

Studimi synon që të informojë publikun dhe vendimarrësit në lidhje me përfitimet jetëgjata sociale dhe ekonomike të investimeve inteligjente lidhur me ndriçimin rrugor. Studimi është konceptuar në shkrimin e tij në dy pjesë kryesore: I) studim realizueshmërie: në analizën e aspekteve të përfitimit ekonomik të Bashkisë Has, të efiçencës energjetike dhe ciklit të jetës së produktit nëpërmjet zëvendësimit të ndriçuesve rrugor HPS me ndriçues LED dhe II) studim social: në analizën e aspekteve sociale të opinionit dhe përfshirjes së të rinjve dhe grave në shërbimet publike të Bashkisë Has në veçanti në lidhje me ndriçimin rrugor LED