Broshura GE GE
Broshurë. Ekonomia dhe Sipërmarrja e Gjelbër

(Qershor 2019)

Broshura përmban informacione dhe koncepte rreth Ekonomisë dhe Sipërmarrjes së Gjelbër. Kjo broshurë gjithashtu prek të rinjtë dhe rolin e tyre në sektorin e Ekonomisë së Gjelbër dhe disa praktika të mira në rajon.

leter pozicioni cover incineritor
Letër Pozicionimi për impiantin e djegies së mbetjeve në Tiranë

(6 shkurt 2019)

Letër pozicionimi i organizatave mjedisore dhe organizatave të riciklimit ne Shqipëri për kundërshtimin e kontratës koncesionare “Për ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitim i venddepozitimeve ekzistuese në Tiranë dhe prodhimin e energjisë elektrike”.

Incineritori qasje cover
Incinerimi i mbetjeve si qasje vendore

(Janar 2019)

Raporti paraqet një analizë duke paraqitur arsyet dhe mos arsyet e zgjedhjes së një forme të caktuar trajtimi të mbetjeve. Raporti është krijuar që të shërbejë si një bazë diskutimi, lehtësimi me aktorët dhe orientimi drejt gjetjes së rrugëve të zgjidhjes në çështjet e politikëbërjes së menaxhimit të mbetjeve në Qarkun e Tiranës.